Gayrimenkul Piyasasına Yönelik Yeni Düzenlemeler
There are no translations available.

12 Haziran seçimleri sonrası kurulan 61. Hükümet’in göreve başlaması ile birlikte, gayrimenkul piyasasına yönelik bir dizi önemli düzenleme gerçekleştirildi. Avrupa ve Amerika’da yaşanan krizler piyasalarda durgunluk beklentisine neden olurken, yeni ismi ve yapısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer Bakanlılar ve kamu kuruluşları, gayrimenkul piyasasını hareketlendirecek yeni düzenlemeleri birbiri ardına duyurmaya başladı.

 

Gayrimenkul geliştiricileri sevindiren bu gelişmelerin başında, daha önce farklı bakanlıkların bünyesinde bulunan yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde tek elde toplanması geliyor. Bürokratik süreçleri kısaltmaya yönelik bu düzenleme ile doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri gibi koruma statüsü bulunan alanların tespit, tescil, ilan ve planlamasının artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olacak. İşlemlerin tek bakanlık üzerinden yürütülecek olması yatırımcılar açısından süreci hızlandıracak. Yatırımın yapılacağı alana ilişkin tüm bilgiler yine aynı bakanlıktan alınabilecek.

 

Yapı denetim sisteminde yapılan düzenlemeler ile Marmara depremi sonrası uygulanmaya başlanan ve bazı yerleşim bölgeleri için ağır yaptırımlar içeren yapı denetim sistemi esnetildi. İnşaat yapacak olan müteahhitlere ve kendi binasını yapmak isteyen vatandaşlara bazı kolaylıklar getiren düzenleme ile izin için Ankara'ya gitme şartı kaldırıldı. Daha önce müteahhitler tarafından ödenen yüzde 3'lük yapı denetim hizmeti bedeli yüzde 1,5'e indirilirken, illerde yapı denetim komisyonları kurulmasının da önü açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yurt genelinde gecekondu ve doğal afet hazırlıklı kentsel dönüşüm başlatıyor. Buna göre afet durumunda azami zarar görebilecek bölgeler, valilikler tarafından araştırılarak kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek. Elde edilecek veriler kapsamında, afet riski taşımayan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri başlatılacak. Bakanlık bünyesinde oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de sit alanlarını yeniden belirleyecek.

Gayrimenkul piyasasına yönelik önemli iki adım da Maliye Bakanlığından geldi. Konut sektörünün önde gelen şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) girmek için SPK uygulamalarının yeniden düzenlenmesini talep ediyorlardı. SPK, yayınladığı tebliğ ile konut sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin borsaya girebilmelerine ilişkin düzenlemeyi gerçekleştirdi. Bürokratik işlemler ve SPK uygulamaları nedeniyle yaşanacak gecikmelerden çekinen şirketler, yeni düzenleme ile GYO olarak; kurumlar vergisi muafiyeti başta olmak üzere büyük avantajlar yakaladılar.

 

Maliye Bakanlığına yönelik diğer düzenlemeye göre, Hazineye ait gayrimenkullerin imar planı yaptırılarak satışa sunulabilecek olması. Düzenleme ile üzerlerinde kamu binalarının bulunduğu bazı alanlar da, yapılacak imar planı değişikliği ile konumlarına göre otel alanı, iş merkezi ya da toplu konut alanına dönüştürülerek satılabilecek. Yeni düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanlığı, büyük şehirlerdeki rantı yüksek Hazine arazilerini Toplu Konut İdaresine vermek yerine, imar planını yaparak, daha yüksek bedelle ekonomiye kazandıracak. Bu düzenleme ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan taşınmazların satılması da mümkün olabilecek.

 

Son dönemde neredeyse tüm bakanlıklar, gayrimenkul piyasasını ilgilendiren çalışmalara imza atıyorlar. Bunlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgeleri (OSB) aracılığı ile sanayicilere altyapısı hazır sanayi parsellerini sunan projeler gerçekleştiriyor. Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanlığı da, gayrimenkul piyasası açısından önem taşıyan orman vasfını yitirmiş 2 B arazilerine ilişkin düzenlemelerin bu yıl itibariyle bitirileceğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni dönemde çalışmalarına hız verilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve İstanbul Boğazı’na üçüncü köprüyü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu projeleri de gayrimenkul piyasası tarafından yakından takip ediliyor.

 

Kamu tarafından gayrimenkul piyasasına dair yapılan tüm bu yeni düzenlemeler yatırımcıların önünü açarken geleceğe yönelik atılan adımları daha güvenli bir zemine oturtuyor. Kamu düzenlemeleri ile oluşan bu olumlu hava, şüphesiz piyasaları hareketlendirecektir.

Ebru Öz

Mimar/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


10.09.2011 emlakkulisi.com

http://www.emlakkulisi.com/gayrimenkul_piyasasina_yonelik_yeni_duzenlemeler_-87026.html
 

Son Haber

You Are Here  : Ana Sayfa Press Room Articles Gayrimenkul Piyasasına Yönelik Yeni Düzenlemeler