Yaz Aylarında Kiralık Konut Talebindeki Artışın Nedenleri - Tellal, Ağustos 2014

Her yıl, yaz mevsiminin gelmesi ile gayrimenkul piyasasında kiralık konutlara yönelik bir talep artışı olmaktadır. Peki, yaz dönemlerinde kiralık konutlara talebin artmasına neden olan etkenler nelerdir?

Yaz mevsiminde kiralık konutlara yönelik talepteki artışın temel nedeni toplumun büyük bölümünün evlilik, atanma/tayin ve üniversite kazanma gibi nedenler ile aynı anda kiralık konut arayışına girmesidir. Yeni evlenen çiftler, yeni atanan ya da farklı şehirlere tayin olan devlet memurları ile üniversiteyi kazanan öğrenciler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesiminin yaz mevsiminde kiralık konut arayışı içine girmesinden kaynaklanan bu talep yoğunluğu, bu yıl da gayrimenkul sektörünü etkilemektedir. Geçmiş yıllardaki yoğunluğa ek olarak konutları kentsel dönüşüm kapsamında olan kişiler ile komşu ülkelerdeki olumsuzluklar nedeniyle ülkemize gelen sığınmacıların da kiralık konut arayışına girmiş olması kiralıklara olan talebin tavan yapmasına neden olmuştur.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65’i kiracı konumundadır. Kiralık konuta en çok talep gösteren kesimleri devlet memurları, alt-orta gelirli çalışanlar ve öğrenciler olarak sıralayabiliriz. Belirli periyotlarda başka illere tayin olan devlet memurları, bu nedenle konut satın almaktan çok kiralamayı tercih etmektedirler. Aynı şekilde üniversiteyi bitirene kadar 4-5 yıllık bir süre için başka bir şehirde ikamet edecek olan üniversite öğrencilerinin de tercihi kiralık konutlardır. Alt ve orta gelirli çalışanlar da konut satın almak için gerekli birikimi yapamadıkları için kiralık konutları tercih etmektedir.

Yaz: Memurlara Tayin, Çiftlere Düğün Mevsimi

Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kamu personeli bulunmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, memur yoğunluğunun en fazla olduğu ilimiz Ankara iken, bazı kamu kurumlarının İstanbul’a taşınmasını öngören proje tamamlandığında İstanbul’un Ankara’yı geçeceği varsayılmaktadır. Yaz aylarında öğretmen, asker, polis ve sağlık memurları başta olmak üzere 200 bini aşkın memur başka illere tayin olmaktadır. Aileleri de hesaba katıldığında yaklaşık 500 bin kişinin bu süreçten etkilendiği söylenebilir. Devlet memurlarının atama tercihlerinde doğudan batıya doğru bir hareketlilik söz konusudur.  Ankara, öğretmenlerin atamalarında en çok tercih edilen il olurken, Başkent’i sırasıyla Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa izlemektedir.

Ülkemizde düğünlerin büyük bölümü yaz aylarında yapılmaktadır. Her yıl yaklaşık 600 bin evlilik gerçekleşirken bunların yüzde 90’ı için yaz mevsimi tercih edilmektedir. Yeni konut satın alanlara ya da ailelerinin yanında yaşayacak olanlara oranla kiralık konutu tercih eden çiftlerin sayısı daha yüksektir. Bu bağlamda, evliliklerin de yaz mevsiminde kiralık konutlardaki talep artışını etkilediği söylenebilir.

Öğrenci Evleri

Ülkemizde eğitim veren 180 civarındaki devlet ve vakıf üniversitenin 77’si nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 3 şehrimizde yer almaktadır. Türkiye’de 3 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi bulunurken,  İstanbul, Ankara ve İzmir’deki toplam üniversite öğrencisi sayısı 1 milyon civarındadır.

2014 yılında gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı sonrası tercih yaparak üniversiteyi kazanan 922 bin 275 öğrenci ve buna ilaveten ek kontenjandan atanacak öğrencilerle birlikte yaklaşık 1 milyon öğrenci yeni bir hayata başlayacak. Bunlardan ikamet ettikleri şehirlerdeki üniversiteleri kazanan öğrenciler ile açık öğretimi kazanan yaklaşık 200 bin öğrenci dışında kalan bölümü, konaklama ihtiyaçları için çözüm arayışına başlayacak. Öğrenci yurtları ilk tercihler olurken, yeterli kontenjanın olmaması ve daha rahat bir ortam sunması gibi nedenlerle birçok öğrenci, arkadaşları ile birlikte tutacakları kiralık konutlarda yaşamaya başlayacak. Bu noktada üniversiteyi yeni kazananlar kadar, mezun olduktan sonra iş hayatına atılarak yeni bir hayat kuran gençlerin de genellikle yaz döneminde kiralık konut arayışına girdiklerini unutmamak gerekir.

Kentsel Dönüşüm Kiracıları ve Suriyeliler

Son yıllarda gayrimenkul piyasasına etki eden farklı etkenler de söz konusudur. Kentsel dönüşüm projeleri ve Suriyeli sığınmacılar bunların başında gelmektedir.  Bu iki faktör, mevsime bağlı kalmaksızın genel talebe etki eden iki önemli unsurdur. Ülke genelinde yaygınlaşan kentsel dönüşüm çalışmalarının da kiralık konut talebindeki artışa büyük etkisi olmuştur. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlar, geçici süre ile kiralık konutlara yerleşmektedir. Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara kira yardımı da yapılmaktadır. Türkiye genelinde kira yardımı almak için yaklaşık 6 bin başvuru yapılmıştır.

Son yıllarda kiralık konut piyasasına etki eden bir diğer önemli faktör de Suriyeli sığınmacılar olmuştur. İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki  Suriyeli sayısını 1 milyon 385 bin olarak açıklamıştır. Başlangıçta sığınmacıların büyük bölümü sınıra yakın illerimizde kendileri için kurulan kamplara yerleştirilmişti. Maddi imkanları iyi olan Suriyeliler ise kiralık konutlara yöneldi. Zamanla sınır kentlerimizdeki Suriyeli sayısının artmasına paralel olarak, Büyükşehirlerimize göç eden Suriyeli sayısı da arttı.  Resmi kayıtlara göre İstanbul 330 bin,  Gaziantep 220 bin, Hatay 190 bin ve Şanlıurfa 170 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Ankara’da 30 bin, İzmir’de de 13 bin Suriyeli bulunuyor.

Lojman ve Öğrenci Yurtları

Barınma ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde devlet memurları için lojman, üniversite öğrencileri için de yurt gibi alternatif seçenekler bulunmaktadır.  Başta Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet genel Müdürlüğü, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere, Kamu tarafından memurlara tahsis edilen lojman sayısı 250 bin civarındadır. Türkiye lojman sayısı bakımından birçok ülkenin önünde yer alırken, son yıllarda lojmanların satışı ile kaynak yaratılmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde kamuya ait 370 civarında öğrenci yurdu bulunurken,  özel yurtların sayısı 5 bine yaklaşmaktadır.  500 binin üzerinde öğrenci bu yurtlarda ikamet etmektedir. Devlete ait ve özel yurtlarda kalan öğrenci sayısı İstanbul’da 40 bin, Ankara’da 30 bin ve İzmir’de 20 bin civarındayken, Konya’da 37 bindir.

Türkiye, lojman ve öğrenci yurtları sayısı açısından önemli bir seviyededir. Ancak bu rakamlar ihtiyacın karşılanması noktasında yeterli olmamaktadır.

Taşrada da Sorun

Kiralık konut sorunu sadece büyükşehirlerimize özgü değildir. Özellikle son yıllarda yurt genelinde yaygınlaşan üniversite ağı ile Anadolu’daki birçok küçük il ve ilçemizde de fakülte ve meslek yüksek okulları açılmaktadır. Öğrenciler için yapılan yurt ve benzeri yapıların ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda,  bu il ve ilçelerimizde de kiralık konutlara yoğun bir ilgi olmakta ancak yeterli sayıda kiralık konut bulunmamasına bağlı sorunlar yaşanmaktadır. Memur sayısındaki artış da bu bağlamda değerlendirilebilir. Mevcut memur sayısının yüzde 40’ı son 10 yılda atanmıştır.

Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde artan kiralık konut ihtiyacı karşılanamamaktadır. Belirlenen kira ücretleri, kiralık arayışında olan kesimlerin ödeme imkanlarını zorlar niteliktedir. Kira bedellerinde geçtiğimiz yıllara oranla önemli artışlar meydana gelmektedir. Yeni Borçlar Kanunu ile gayrimenkul sahiplerinin sözleşme yenileme dönemlerinde kira bedellerinde yapacakları artışı sınırlandırılmıştır. İlgili kanunun 344. maddesine göre yeni sözleşmedeki kira bedeli, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını geçememektedir. Bu kural, bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde de uygulanabilir. ÜFE oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Ağustos 2014 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre, kira bedellerinde yapılacak artış yüzde 9,46 oranından yüksek olamamaktadır.

Kiracıyı koruyan bu maddeye rağmen Yeni Borçlar Kanunu’nda yer alan ve gayrimenkul sahiplerinin 10 yılını doldurmuş kiracılarının sözleşmelerini 3 ay öncesinden ihtarname göndermek koşulu ile feshedebilmesini içeren madde kira artışlarının önünü açmaktadır. Temmuz 2014 itibari ile yürürlüğe giren madde ile 10 yılını dolduran kiracısını gerekçesiz çıkarma hakkına sahip olan gayrimenkul sahipleri, yeni yapılacak sözleşmelerde yüksek kira bedelleri talep edebileceklerdir.

Kiralık konutlara olan talebin giderek artması, yeni geliştirilen projelerde satış seçeneğinin tercih edilmesi ve yeni yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda geçen yıla göre artış gösteren kira bedellerinin önümüzdeki dönemde de artmaya devam etmesi beklenmektedir.


 

Son Haber • proestate17 odul toreni


  LAL DEĞERLEME PROESTATE 2017’DE 

   Yurt içi ve yurt dışındaki Gayrimenkul konulu fuarları yakından takip eden Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’da gerçekleştirilen PROESTATE Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu’na katıldı. 

   

  Küresel anlamda sektörel gelişmeleri takip eden ve bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen ve son yıllarda gayrimenkul sektörü öncülerinin ajandalarında önemli bir etkinlik haline gelen PROESTATE 2017’de bu yıl da yerini aldı.

  KTürkiye’nin Onur Konuğu olduğu PROESTATE 2017’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükelçilik yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve heyeti temsil etti. Fuar alanında İTO tarafından kurulan standı ziyaret eden ve programları takip eden Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Mikhail Men ve Yardımcısı Stasishin Nikita Evgenievich ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti. Görüşmede Rus Bakanın, Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

  22 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan PROESTATE’in konferans programında, üst düzeyde 200 uluslararası konuşmacının deneyimlerini ve fikirlerini paylaştığı yaklaşık 40 adet etkinliğe yer verildi. Fuarda Lal Değerleme A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdürü Eda Öz ve Eğitim Müdürü Osman Yüksel temsil etti. Fuarı düzenleyen kuruluş tarafından, Lal Değerleme A.Ş.’ye katılım ve katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi verildi.

  Fuar programı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz’e, iki ülke gayrimenkul sektörü temsilcilerinin PROESTATE kapsamında bir araya gelmesi konusundaki katkılarından dolayı bir plaket verildi. Rusya’nın, yakın coğrafyada olması ve büyük inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Ebru Öz, kurulacak doğru bağlantılar ile bu potansiyelin kullanılabileceğini ve bu durumdan her iki ülkenin de karlı çıkacağını, bu nedenle de ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. 

    • gazi degerleme semineri


  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE DEĞERLEME SEMİNERİ 

   Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği seminer ile öğrencilere gayrimenkul değerleme sektörü ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verdi.  

   

  Sektörü bilgilendirme misyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öncelikleri arasında tutan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir seminere imza attı. Daha önce Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde benzer bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Değerleme A.Ş., bu kez Gazi Üniversitesi’nde bir seminer gerçekleştirdi.

  Gazi Üniversitesi “İnşaat Topluluğu” tarafından organize edilen Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel, gayrimenkul değerleme sektörü ve bu sektördeki kariyer imkanları hakkında bir sunum yaptı. Sunumda; ana hatlarıyla “Değerleme nedir?, Nerelerde kullanılır?, Türkiye’de değerleme sektörünün durumu” konularında bilgiler verilirken, sektöre giriş yapmak isteyen adayların nasıl değerleme uzmanı olabileceklerine de değinildi.

  Seminere katılan öğrencilerin, kariyer planlamalarını mezuniyet öncesinde yapmalarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle şimdiden gelecek planlarını yapmaya başlamalarını öğütleyen Osman Yüksel’e, “İnşaat Topluluğu” üyeleri tarafından bir plaket takdim edildi. 

    • mpm17


  LAL DEĞERLEME MIPIM 2017’DE 

   Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan ve sektörün öncülerini bir araya getiren MIPIM 2017’de açtığı stant ile yerini aldı. 

   

  Fransa'nın Cannes kentinde 1989 yılından bu yana düzenlenen “MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı”, her yıl olduğu gibi bu yıl da gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin katılımı ile gerçekleşiyor. MIPIM’e katılıp stant açan şirketler arasında yer alan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bu yıl da uluslar arası platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

  Gayrimenkul değerleme sektörünün öncülerinden olan ve “Gerçek Değerin Teminatı” olma hedefi ile faaliyetlerine devam eden Lal Değerleme A.Ş, MIPIM 2017’de sektör temsilcileri ile bir araya gelmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır MIPIM’e katıldıklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, son üç yıldır da açtıkları stant ile MIPIM’in daimi katılımcılarından biri olduklarını söyledi. MIPIM kapsamında 4 gün boyunca 90 ülkeden, 20 binin üzerinde profesyonelin bir araya geldiğini belirten Ebru Öz, MIPIM’e katılmanın şirketin yurt dışı hedeflerine ulaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını ve sektörde önemli bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Ebru Öz, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de deneyim çok önemli. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, faaliyetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. Gelişime daima açığız. Son yıllarda kentsel dönüşüm alanında da büyük projelere imza attık. Daha çok çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.” dedi. MIPIM kapsamında birçok firma ile görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyleyen Lal Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz ise, bu yıl da ortak projeler geliştirmek adına görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  Geçmiş MIPIM’lerde olduğu gibi E68 numaralı stantta misafirlerini ağırlayan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdür Eda Öz, Şirket Kurucusu İclal Öz, Kurumsal Değerleme Bölüm Müdürü Erinç Barış ve İletişim Sorumlusu Alper Yanıkömer temsil ediyor.

   

 • gayrimenkul mevzuatinda yapilan onemli duzenlemeler

   2012-2013-2014 ve 2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerin tümünü artık tek bir kitapta bulmak mümkün. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin, değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer verdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

   

   

  Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörle ilgili yayınların hazırlanmasına da destek oluyor. Bünyesinde kurduğu Eğitim Bölümü ile hem şirket personeline hem de diğer sektör mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Lal Değerleme, sektörel yayınlar ile de çalışmalarını sürdürüyor.

  Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı Lal Gayrimenkul Değerleme Müş. A.Ş.’de son olarak Eğitim Bölüm Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup, kitaba Gazi Kitabevi’nin anlaşmalı olduğu tüm kitapçılardan ya da ilgili internet siteleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler” isimli kitapta, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Emlak Vergisi Kanunu, Orman ve Mera Kanunları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan önemli düzenlemeler ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer veriliyor.

  Son birkaç yıllık periyotta gayrimenkul mevzuatında önemli düzenlemeler olduğunu ifade eden Osman Yüksel, kitabın gayrimenkul sektörü profesyonellerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirtti. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz de; titiz bir çalışma sonucu hazırlanarak sektöre kazandırılan ve 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yapılan tüm önemli yasal düzenlemeleri içeren bu eserin, gayrimenkul sektörünü yakından takip eden herkes için son derece faydalı olacağını ifade etti.

   

   

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler’

  İÇİNDEKİLER

  1. 2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
  4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  5. 2012-2013-2014 ve 2015’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  7. 2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  8. 2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  9. 2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
  10. 2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  11. 2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  12. 2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  13. 2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

   

 • Yıl boyunca gerçekleştirdiği 32 Eğitimle dikkat çeken Eğitim Birimi, 2013’e 29 Aralık
  tarihinde gerçekleştirilen
  SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama
  Sınavı öncesinde

  Devamını oku...
Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Basın Odası Makaleler Yaz Aylarında Kiralık Konut Talebindeki Artışın Nedenleri - Tellal, Ağustos 2014