Tarımın Finansmanında Değer Biçmenin Önemi - Tellal, Nisan 2013

Yasemin SÜRMELİ – Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Ekonomisti

Tarım Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Önemi;

Ülkemizde, tarım sektörünün milli gelir içindeki payı yıllar içerisinde düşüş göstermesine rağmen, çalışan nüfusun %26’sını istihdam etmesi ve yaklaşık 62 milyar dolara yaklaşan Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ile halen Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Tarım sektörü, özellikle son yıllarda 186 ülkeye 1536 farklı ürün ihraç ederek yaklaşık 15,3 Milyar Dolarlık bir paya sahip olmuştur.  Son dönemde devamlı büyüme göstermekte olan sektör, 2012 yılını da yaklaşık %3,5’lik bir büyüme ile kapatmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye, OECD verilerine göre 7’nci, Dünya Bankası verilerine göre ise 6’ncı büyük tarımsal ekonomiye sahip ülke olmuştur. Yine AB ülkelerinde son yıllarda görülen daralma nedeniyle İspanya, Fransa gibi ülkeleri geçerek en büyük tarımsal ekonomiye sahip duruma yükselmiştir.

Sektöre bankaların yaklaşımı;

Tarımsal ekonomide yaşanan bu olumlu gelişmelerin yanı sıra halen 2,7 milyonu kayıtlı olmak üzere 3,1 milyon çiftçinin bulunması, finansal sektörün 2006 yılından itibaren son derece hızlı büyümesi ve özel bankalarda da şubeleşmenin özellikle Anadolu’da ilçeler seviyesinde artmasıyla, tarım sektörüne kredi veren Ziraat Bankası yanında özel bankaların da tarım sektörünün finansmanındaki rolleri artmaya başlamıştır.

Özel bankaların tarım sektörünün finansmanında daha fazla yer almaya başlaması ile teminat açısından tarım arazilerinin değerlemesi daha da önem kazanmaya başlamıştır. Nitekim, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2007 yılında tüm bankaların 11 milyar TL civarında olan tarımsal kredi plasmanının, 2012 yıl sonu itibariyle 35 milyar TL’ye ulaştığı görülmüştür. Amacı, tarım sektörüne kredi sağlamak olan Ziraat Bankası’nın tüm tarım kredileri plasmanı içerisindeki payı  %58,8 dolaylarında olması yanında, diğer özel bankaların da sektöre giderek artan oranlarda kredi tesis ettikleri görülmektedir.

Bankaların vermiş oldukları toplam krediler içerisinde tarımsal kredilerin oranı %3,5-%4 civarında seyretmektedir. Bu oranın yıllar itibarıyla arttığı gözlenmektedir.

Tarımsal değer biçmenin önemi;

Ayrıca, tarım sektörünü desteklemek amacıyla gündemde olan birçok projenin de uygulamaya başlamasıyla beraber tarımın finansmanında özel bankaların rolünün daha da artması öngörülmektedir. Buna bağlı olarak, tarımsal kıymet takdiri çalışmalarının da doğru yöntemlerle yapılması çok daha önem kazanmaktadır. Nitekim, bankaların sağlamış oldukları krediler karşılığında aldıkları tarımsal nitelikli teminatların, doğru yöntemlerle değerlemesinin yapılması kredi geri dönüşüyle sıkı sıkıya bağlıdır.

Bankalar için verdikleri kredilerin geri dönüş riskini en aza indirmenin yolu, iyi bir değerleme işleminden geçmektedir.

BDDK’nın 2012 yılı sonu verilerine göre, bankaların tarım sektörüne vermiş olduğu kredi tutarı 3.097.209.000 TL olup, bunun %5,1’inin sorunlu olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Görüldüğü üzere, tarımsal kredi geri dönüşlerinde belirli bir oranda sıkıntı yaşanmaktadır.

Bankacılık sektörü açısından tarımsal işletmelerin değerleme işlemlerinin yapılması günümüzde henüz tam anlamıyla oturmuş değildir. Tarım arazisi çıplak toprağı ile üzerinde yetişen bitkisel ve hayvansal ürünüyle, tarımsal yapısıyla bir bütündür. Değer takdiri işleminin de bu unsurlarla bir-likte yapılması gerekmektedir. Ancak sektöre hakim olan genel  yargı, tarım alanı üzerindeki ürünün yok olma, kuruma ve taşınabilir olması gibi nedenlerden ötürü riskli görülerek değere eklenmemesi ve sadece  çıplak   toprak değeri üzerinden değerleme yapmaktır. Asıl olan ise, her bir tarımsal işletme, kendi tabiatında tarla arazisi, meyve bahçeleri, meyvesiz ağaçlar, seralar ve tarımsal yapılar gibi farklı birimlerden oluşabilmekte ve değerleme çalışmalarının da bu nitelikleri dikkate alınarak titizlikle yapılmasıdır.

Toprak var oldukça, sabit olan çıplak toprak üzerinde o bölgenin koşullarına göre normal bir işletmecilik ile tarımsal işletmeden uzun süre gelir elde edilebilir. Tarım arazisinin değeri de bu gelir dikkate alınarak yapılmalıdır.

Tarımsal değer biçme çalışmalarının nitelikli uzmanlar tarafından yapılması;

Ayrıca, önemli bir husus da, ülkemizin her bölgesinde, ilinde, ilçesinde, köyünde, hatta her işletmesinde birbirinden farklı birçok tarımsal üretim çeşidi, farklı ürün desenleri bulunmasıdır. Bu bağlamda, tarımsal değerleme işinin, bölgeye hakim, ziraat konusuna hakim teknik uzmanlarca yapılması gereği vardır.

Her bir tarımsal işletme konumuyla, büyüklüğüyle, toprak kalitesiyle, iklim şartlarıyla, topoğrafik yapısıyla, jeolojik yapısıyla kendine has farklı niteliklere sahiptir. Bu nedenden ötürü değerlemesi yapılırken işletmenin sahip olduğu bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik nitelikler, çok titiz çalışmalarla ortaya çıkarılmalı ve değeri bu özelliklerini yansıtacak şekilde ortaya konulmalıdır.  Bunun yanı sıra, işletmenin sahip olduğu ve ekonomik değer taşıyan tarımsal yapılar, bitkisel ve hayvansal ürünler ve bunlardan sağlanan gelirler titizlikle incelenmeli ve değere yansıtılmalıdır.

Değerleme işlemleri yapılırken elde edilen mevcut verilere göre en doğru yaklaşım uygulanmalı ve diğer yaklaşımlar da destekleyici olarak çalışmaya eklenmelidir.

 

Son Haber • proestate17 odul toreni


  LAL DEĞERLEME PROESTATE 2017’DE 

   Yurt içi ve yurt dışındaki Gayrimenkul konulu fuarları yakından takip eden Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’da gerçekleştirilen PROESTATE Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu’na katıldı. 

   

  Küresel anlamda sektörel gelişmeleri takip eden ve bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen ve son yıllarda gayrimenkul sektörü öncülerinin ajandalarında önemli bir etkinlik haline gelen PROESTATE 2017’de bu yıl da yerini aldı.

  KTürkiye’nin Onur Konuğu olduğu PROESTATE 2017’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükelçilik yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve heyeti temsil etti. Fuar alanında İTO tarafından kurulan standı ziyaret eden ve programları takip eden Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Mikhail Men ve Yardımcısı Stasishin Nikita Evgenievich ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti. Görüşmede Rus Bakanın, Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

  22 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan PROESTATE’in konferans programında, üst düzeyde 200 uluslararası konuşmacının deneyimlerini ve fikirlerini paylaştığı yaklaşık 40 adet etkinliğe yer verildi. Fuarda Lal Değerleme A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdürü Eda Öz ve Eğitim Müdürü Osman Yüksel temsil etti. Fuarı düzenleyen kuruluş tarafından, Lal Değerleme A.Ş.’ye katılım ve katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi verildi.

  Fuar programı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz’e, iki ülke gayrimenkul sektörü temsilcilerinin PROESTATE kapsamında bir araya gelmesi konusundaki katkılarından dolayı bir plaket verildi. Rusya’nın, yakın coğrafyada olması ve büyük inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Ebru Öz, kurulacak doğru bağlantılar ile bu potansiyelin kullanılabileceğini ve bu durumdan her iki ülkenin de karlı çıkacağını, bu nedenle de ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. 

    • gazi degerleme semineri


  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE DEĞERLEME SEMİNERİ 

   Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği seminer ile öğrencilere gayrimenkul değerleme sektörü ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verdi.  

   

  Sektörü bilgilendirme misyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öncelikleri arasında tutan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir seminere imza attı. Daha önce Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde benzer bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Değerleme A.Ş., bu kez Gazi Üniversitesi’nde bir seminer gerçekleştirdi.

  Gazi Üniversitesi “İnşaat Topluluğu” tarafından organize edilen Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel, gayrimenkul değerleme sektörü ve bu sektördeki kariyer imkanları hakkında bir sunum yaptı. Sunumda; ana hatlarıyla “Değerleme nedir?, Nerelerde kullanılır?, Türkiye’de değerleme sektörünün durumu” konularında bilgiler verilirken, sektöre giriş yapmak isteyen adayların nasıl değerleme uzmanı olabileceklerine de değinildi.

  Seminere katılan öğrencilerin, kariyer planlamalarını mezuniyet öncesinde yapmalarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle şimdiden gelecek planlarını yapmaya başlamalarını öğütleyen Osman Yüksel’e, “İnşaat Topluluğu” üyeleri tarafından bir plaket takdim edildi. 

    • mpm17


  LAL DEĞERLEME MIPIM 2017’DE 

   Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan ve sektörün öncülerini bir araya getiren MIPIM 2017’de açtığı stant ile yerini aldı. 

   

  Fransa'nın Cannes kentinde 1989 yılından bu yana düzenlenen “MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı”, her yıl olduğu gibi bu yıl da gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin katılımı ile gerçekleşiyor. MIPIM’e katılıp stant açan şirketler arasında yer alan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bu yıl da uluslar arası platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

  Gayrimenkul değerleme sektörünün öncülerinden olan ve “Gerçek Değerin Teminatı” olma hedefi ile faaliyetlerine devam eden Lal Değerleme A.Ş, MIPIM 2017’de sektör temsilcileri ile bir araya gelmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır MIPIM’e katıldıklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, son üç yıldır da açtıkları stant ile MIPIM’in daimi katılımcılarından biri olduklarını söyledi. MIPIM kapsamında 4 gün boyunca 90 ülkeden, 20 binin üzerinde profesyonelin bir araya geldiğini belirten Ebru Öz, MIPIM’e katılmanın şirketin yurt dışı hedeflerine ulaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını ve sektörde önemli bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Ebru Öz, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de deneyim çok önemli. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, faaliyetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. Gelişime daima açığız. Son yıllarda kentsel dönüşüm alanında da büyük projelere imza attık. Daha çok çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.” dedi. MIPIM kapsamında birçok firma ile görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyleyen Lal Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz ise, bu yıl da ortak projeler geliştirmek adına görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  Geçmiş MIPIM’lerde olduğu gibi E68 numaralı stantta misafirlerini ağırlayan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdür Eda Öz, Şirket Kurucusu İclal Öz, Kurumsal Değerleme Bölüm Müdürü Erinç Barış ve İletişim Sorumlusu Alper Yanıkömer temsil ediyor.

   

 • gayrimenkul mevzuatinda yapilan onemli duzenlemeler

   2012-2013-2014 ve 2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerin tümünü artık tek bir kitapta bulmak mümkün. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin, değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer verdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

   

   

  Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörle ilgili yayınların hazırlanmasına da destek oluyor. Bünyesinde kurduğu Eğitim Bölümü ile hem şirket personeline hem de diğer sektör mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Lal Değerleme, sektörel yayınlar ile de çalışmalarını sürdürüyor.

  Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı Lal Gayrimenkul Değerleme Müş. A.Ş.’de son olarak Eğitim Bölüm Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup, kitaba Gazi Kitabevi’nin anlaşmalı olduğu tüm kitapçılardan ya da ilgili internet siteleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler” isimli kitapta, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Emlak Vergisi Kanunu, Orman ve Mera Kanunları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan önemli düzenlemeler ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer veriliyor.

  Son birkaç yıllık periyotta gayrimenkul mevzuatında önemli düzenlemeler olduğunu ifade eden Osman Yüksel, kitabın gayrimenkul sektörü profesyonellerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirtti. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz de; titiz bir çalışma sonucu hazırlanarak sektöre kazandırılan ve 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yapılan tüm önemli yasal düzenlemeleri içeren bu eserin, gayrimenkul sektörünü yakından takip eden herkes için son derece faydalı olacağını ifade etti.

   

   

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler’

  İÇİNDEKİLER

  1. 2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
  4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  5. 2012-2013-2014 ve 2015’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  7. 2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  8. 2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  9. 2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
  10. 2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  11. 2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  12. 2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  13. 2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

   

 • Yıl boyunca gerçekleştirdiği 32 Eğitimle dikkat çeken Eğitim Birimi, 2013’e 29 Aralık
  tarihinde gerçekleştirilen
  SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama
  Sınavı öncesinde

  Devamını oku...
Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Basın Odası Makaleler Tarımın Finansmanında Değer Biçmenin Önemi - Tellal, Nisan 2013