Konutta KDV Sistemi Değişti, Sektörün Kafası Karıştı - Tellal, Ocak 2013

Konutta KDV sistemi değişti. Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutları kapsayan ve büyüklüğü 150 m2’ye kadar olan konutlarda, arsa birim metrekare vergi değeri 1000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 KDV oranı uygulanmasını içeren kanun, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Mayıs ayında TBMM Genel Kurulu'nda olan 'torba yasa' tasarısı ile konut teslimlerinde şimdiye kadar 150 m2 ve üstüne yüzde 18, 150 m2 altına yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranlarının, inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değeri esas alınarak farklılaştırılması kararlaştırıldı.  Böylece 150 m2’nin altı konutlarda KDV’nin artırılması öngörülüyordu. Ancak, konut sektöründe başlanmış işleri ve konut talebini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkılan bu düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda yumuşatıldı.

150 m2’nin altındaki konutlardan yüzde 1 KDV alınmasını içeren yasayı tümden değiştiren, 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Haziran ayında kabul edildi. Yasa'nın kabul edilmesi ile birlikte yaşanan değişimde, konutlara uygulanacak olan KDV konusunda, konutun büyüklüğü değil, vergi değerinin esas alınması kabul edildi. Yeni kanun ile Bakanlar Kurulu'na, konutlara bulunduğu semtlere göre yüzde 1, yüzde 8 veya yüzde 18 oranında KDV uygulama yetkisi verildi. Yapılan değişikliklere göre, 'kentsel dönüşüm ve özelleştirme' kapsamındaki konutların bu düzenleme kapsamında tutulmasını içeren madde de değiştirildi.

Arsanın Fiyatına Göre KDV Oranı

Resmi Gazete'nin 1 Ocak 2013 tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı konutta KDV yasasını değiştirerek ‘metrekare’ esasının yanında fiyata göre KDV alınması kuralını yürürlüğe koydu. Düzenleme ile konutta KDV oranı, konutun değeri ve m2’sine göre değil, arsanın fiyatına göre belirlenecek. Bu büyükşehirlerde KDV’nin  yüzde 18'e çıkması anlamına geliyor. Önceden 150 m2’nin altındaki konutlarda yüzde 1, 150 m2’nin üzerindeki konutlarda yüzde 18 olarak uygulanan sisteme fiyat esası da eklendi. Yani artık 1+1 ev alanlar bile yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalabilecek. Eskiden 150 m2’nin altı sadece yüzde 1 KDV ödüyordu.

Yeni sisteme göre net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda arsa birim metrekare vergi değeri 500 lira ile bin lira arasında ise konutların tesliminde yüzde 8 KDV alınacak. 1000 lira ve üzerinde olan konutların teslimindeki KDV oranı ise yüzde 18 olarak uygulanacak. 150 m2’nin üzerindeki konutlarda ise yüzde 18'lik KDV esası devam edecek. Bunların dışında kalan 150 m2 altı konutların tesliminde yüzde 1 oranında KDV uygulanacak. Buna göre yüzde 18'lik KDV uygulaması ülke genelindeki konutların yüzde 2'sini etkilerken, yüzde 8'lik KDV oranı ise konut stokunun yüzde 3.8'ini kapsayacak.

1 Ocak 2013’ten İtibaren Geçerli

Kanun büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutları kapsıyor. Ancak afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve risk alanı olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler kapsam dışı tutulacak. Yeni KDV yasası 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı için bu tarihten önce ruhsat alanların durumunda ise herhangi bir değişiklik olmayacak.  Gayrimenkul ticareti ile uğraşanlar hariç olmak üzere, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan konutların ve diğer gayrimenkullerin satışı, KDV’ye tabi olmayacak. Bunun dışında, aktife kayıtlı olan ya da müzayede mahallinde satılan gayrimenkullerin satışı, inşaat ruhsatı tarihi esas alınarak KDV’ye tabi olacak. İnşaat firmasından değil de bir şahıstan alınan konut için kaç m2 olursa olsun KDV ödenmeyecek.

Sektörde yeni düzenlemeye ilişkin farklı görüşler oluşmuş durumda. Bunların büyük bölümü yeni düzenlemenin sektörde ciddi sorunlara yol açacağını savunurken, bir bölümü de düzenlemeye olumlu yaklaşıyor.

Konut Stokları Eriyecek

Sektörün büyük bölümü, hükümetin düşük faiz oranlarına rağmen satışların beklentinin altında kalması nedeniyle mevcut konut stokunun eritilebilmek için KDV düzenlemesine gittiği görüşünde. Düzenlemenin 1 Ocak 2013'ten önce ruhsatı alınmış, bitmiş ya da devam etmekte olan projeleri kapsamaması nedeniyle, bu konutlar yüzde 1 KDV oranı ile satılarak eldeki konut stoku eritilebilecek. Yeni düzenlenmenin dışında kalan ikinci el piyasası da hareketlenecek. Ayrıca    1 Ocak 2013 tarihinden sonra alınan her bir ruhsat için getirilen KDV uygulaması ile mevcut vergi gelirleri de artırılmış olacak. Stokların erimesi ve ikinci el piyasanın canlanmasının yanı sıra; kentsel dönüşüm sürecini yaşayan ve deprem riski olan, belediye rayiç bedelleri düşük alanlarda da yüzde 1 KDV oranının uygulanması yine süreci olumlu etkileyecek. Düzenleme ile lüks-sosyal konut ayrımı kolaylaşacak. Vatandaş konutunun bulunduğu yere ve özelliğine göre ne kadar vergi vereceğini bilecek. 150 m2’ye kadar olan daireler için KDV'nin arsa birim m2 değeri üzerinden hesaplanacak olması ise, merkezi konumda olmayan ilçelerin yeni projeler için daha çok tercih edilmesine imkan sağlayacak.

Düzenlemenin olumsuz sonuçlarla sektörü zor durumda bırakacağını düşünmek için ise oldukça fazla gerekçe var. Bunların başında, konut stokunu eritecek olan düzenlemenin yeni konut projelerine talebi azaltacak olması geliyor. Mevcut stoklar bittiğinde sektörde gerileme yaşanabilir. 2013 yılı itibari ile ruhsat alıp satışa sunulacak projeler bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Yeni düzenleme ile 150 m2’nin altındaki konut teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranı, 6 değişik kriterin bir arada değerlendirilmesi ile belirlenebilecek. Bu durum yeni düzenlemenin yeterince net olmadığı ve yorumlamaya açık olduğu görüşünü güçlendiriyor. Gayrimenkul geliştiriciler, düzenlemede ‘lüks ve birinci sınıf’ inşaat şartı bulunurken, bu konutların net tanımının yapılmamış olmasının belirsizliğe neden olduğunu savunuyor. Buna karşın bir açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lüks inşaatın tanımına ilişkin olarak “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir tüzüklerinin bulunduğunu ve sınıflandırmaya ilişkin detayların bu tüzükte belirtildiğini ifade etti.

Maliyetlerde ve Fiyatlarda Artış

Bir süredir yeni düzenlemeyi bekleyen sektörde, detayların açıklanması ile belirsizlik ortadan kalktı ancak şimdi de maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor. Düzenleme ile büyükşehirlerdeki bütün yeni projelerde maliyetler yükselecek ve fiyat artışı da beraberinde gelecektir.  Öyle ki yeni düzenlemeden etkilenmediği halde, oluşan artış beklentisi ile yüzde 1 KDV’li satışta olan mevcut konutlarda da fırsat zamları görülebilir.

KDV oranının konutun değeri ve m2’sine göre değil, arsanın fiyatına göre belirlenecek olması, düzenlemenin uygulanması sürecinde belediyeler, arsa sahipleri ve gayrimenkul geliştiriciler arasında yargıya intikal edecek olumsuzluklara yol açabilir. Kentsel dönüşüm projelerinin ve Afet yasasından yararlanan projelerin düzenlemeden muaf tutulması da haksız rekabete neden olabilir.

Kayıt Dışı İşlemde Artış Riski

Maliyet hesaplarını yüzde 1’lik  KDV'li satış üzerinden yaparak arsa satın alan, ancak çeşitli nedenlerle ruhsatını alamayan gayrimenkul geliştiricilerin, tüm hesaplamalarını  baştan yapmaları gerekecek. Arsasını kat karşılığı müteahhide verecek olanlar da durumdan olumsuz etkilenecek. KDV oranının %18’e çıkması nedeniyle müteahhitlerin arsa sahibine verecekleri paylar da daha düşük olacak.

Yeni düzenleme ile ortaya çıkabilecek önemli sorunlardan biri de kayıt dışı işlemlerdeki artış olabilir. Taraflar aralarında yapacakları anlaşmalar ile düzenleme sonrası artacak maliyetleri düşürme yoluna gidebilirler.

Sektöre yönelik vergilerin artış içerisinde olması ve ilerleyen dönemde  daha da artabileceği beklentileri yabancı sermayenin Türkiye pazarına girme konusunda çekingen davranmasına neden olabilecektir.

Bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda 2013 yılında yeni düzenleme sektörün gündeminde önemli yer tutacağa benziyor. Olumlu, olumsuz görüşler ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Tartışmaları şimdilik uzaktan izlemekle yetinen resmi merciler, sektörün beklentileri ve itirazlarını değerlendirerek düzenlemede revizyona gidebilir. Tüm bu süreci ve neler getireceğini birlikte göreceğiz.

 

Son Haber • proestate17 odul toreni


  LAL DEĞERLEME PROESTATE 2017’DE 

   Yurt içi ve yurt dışındaki Gayrimenkul konulu fuarları yakından takip eden Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’da gerçekleştirilen PROESTATE Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu’na katıldı. 

   

  Küresel anlamda sektörel gelişmeleri takip eden ve bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen ve son yıllarda gayrimenkul sektörü öncülerinin ajandalarında önemli bir etkinlik haline gelen PROESTATE 2017’de bu yıl da yerini aldı.

  KTürkiye’nin Onur Konuğu olduğu PROESTATE 2017’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükelçilik yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve heyeti temsil etti. Fuar alanında İTO tarafından kurulan standı ziyaret eden ve programları takip eden Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Mikhail Men ve Yardımcısı Stasishin Nikita Evgenievich ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti. Görüşmede Rus Bakanın, Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

  22 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan PROESTATE’in konferans programında, üst düzeyde 200 uluslararası konuşmacının deneyimlerini ve fikirlerini paylaştığı yaklaşık 40 adet etkinliğe yer verildi. Fuarda Lal Değerleme A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdürü Eda Öz ve Eğitim Müdürü Osman Yüksel temsil etti. Fuarı düzenleyen kuruluş tarafından, Lal Değerleme A.Ş.’ye katılım ve katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi verildi.

  Fuar programı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz’e, iki ülke gayrimenkul sektörü temsilcilerinin PROESTATE kapsamında bir araya gelmesi konusundaki katkılarından dolayı bir plaket verildi. Rusya’nın, yakın coğrafyada olması ve büyük inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Ebru Öz, kurulacak doğru bağlantılar ile bu potansiyelin kullanılabileceğini ve bu durumdan her iki ülkenin de karlı çıkacağını, bu nedenle de ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. 

    • gazi degerleme semineri


  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE DEĞERLEME SEMİNERİ 

   Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği seminer ile öğrencilere gayrimenkul değerleme sektörü ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verdi.  

   

  Sektörü bilgilendirme misyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öncelikleri arasında tutan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir seminere imza attı. Daha önce Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde benzer bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Değerleme A.Ş., bu kez Gazi Üniversitesi’nde bir seminer gerçekleştirdi.

  Gazi Üniversitesi “İnşaat Topluluğu” tarafından organize edilen Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel, gayrimenkul değerleme sektörü ve bu sektördeki kariyer imkanları hakkında bir sunum yaptı. Sunumda; ana hatlarıyla “Değerleme nedir?, Nerelerde kullanılır?, Türkiye’de değerleme sektörünün durumu” konularında bilgiler verilirken, sektöre giriş yapmak isteyen adayların nasıl değerleme uzmanı olabileceklerine de değinildi.

  Seminere katılan öğrencilerin, kariyer planlamalarını mezuniyet öncesinde yapmalarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle şimdiden gelecek planlarını yapmaya başlamalarını öğütleyen Osman Yüksel’e, “İnşaat Topluluğu” üyeleri tarafından bir plaket takdim edildi. 

    • mpm17


  LAL DEĞERLEME MIPIM 2017’DE 

   Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan ve sektörün öncülerini bir araya getiren MIPIM 2017’de açtığı stant ile yerini aldı. 

   

  Fransa'nın Cannes kentinde 1989 yılından bu yana düzenlenen “MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı”, her yıl olduğu gibi bu yıl da gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin katılımı ile gerçekleşiyor. MIPIM’e katılıp stant açan şirketler arasında yer alan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bu yıl da uluslar arası platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

  Gayrimenkul değerleme sektörünün öncülerinden olan ve “Gerçek Değerin Teminatı” olma hedefi ile faaliyetlerine devam eden Lal Değerleme A.Ş, MIPIM 2017’de sektör temsilcileri ile bir araya gelmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır MIPIM’e katıldıklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, son üç yıldır da açtıkları stant ile MIPIM’in daimi katılımcılarından biri olduklarını söyledi. MIPIM kapsamında 4 gün boyunca 90 ülkeden, 20 binin üzerinde profesyonelin bir araya geldiğini belirten Ebru Öz, MIPIM’e katılmanın şirketin yurt dışı hedeflerine ulaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını ve sektörde önemli bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Ebru Öz, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de deneyim çok önemli. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, faaliyetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. Gelişime daima açığız. Son yıllarda kentsel dönüşüm alanında da büyük projelere imza attık. Daha çok çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.” dedi. MIPIM kapsamında birçok firma ile görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyleyen Lal Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz ise, bu yıl da ortak projeler geliştirmek adına görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  Geçmiş MIPIM’lerde olduğu gibi E68 numaralı stantta misafirlerini ağırlayan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdür Eda Öz, Şirket Kurucusu İclal Öz, Kurumsal Değerleme Bölüm Müdürü Erinç Barış ve İletişim Sorumlusu Alper Yanıkömer temsil ediyor.

   

 • gayrimenkul mevzuatinda yapilan onemli duzenlemeler

   2012-2013-2014 ve 2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerin tümünü artık tek bir kitapta bulmak mümkün. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin, değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer verdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

   

   

  Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörle ilgili yayınların hazırlanmasına da destek oluyor. Bünyesinde kurduğu Eğitim Bölümü ile hem şirket personeline hem de diğer sektör mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Lal Değerleme, sektörel yayınlar ile de çalışmalarını sürdürüyor.

  Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı Lal Gayrimenkul Değerleme Müş. A.Ş.’de son olarak Eğitim Bölüm Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup, kitaba Gazi Kitabevi’nin anlaşmalı olduğu tüm kitapçılardan ya da ilgili internet siteleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler” isimli kitapta, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Emlak Vergisi Kanunu, Orman ve Mera Kanunları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan önemli düzenlemeler ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer veriliyor.

  Son birkaç yıllık periyotta gayrimenkul mevzuatında önemli düzenlemeler olduğunu ifade eden Osman Yüksel, kitabın gayrimenkul sektörü profesyonellerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirtti. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz de; titiz bir çalışma sonucu hazırlanarak sektöre kazandırılan ve 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yapılan tüm önemli yasal düzenlemeleri içeren bu eserin, gayrimenkul sektörünü yakından takip eden herkes için son derece faydalı olacağını ifade etti.

   

   

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler’

  İÇİNDEKİLER

  1. 2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
  4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  5. 2012-2013-2014 ve 2015’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  7. 2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  8. 2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  9. 2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
  10. 2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  11. 2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  12. 2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  13. 2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

   

 • Yıl boyunca gerçekleştirdiği 32 Eğitimle dikkat çeken Eğitim Birimi, 2013’e 29 Aralık
  tarihinde gerçekleştirilen
  SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama
  Sınavı öncesinde

  Devamını oku...
Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Basın Odası Makaleler Konutta KDV Sistemi Değişti, Sektörün Kafası Karıştı - Tellal, Ocak 2013