Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, yasal ya da imara aykırı yerlerdeki mülkiyetin; yeni imar planı verilerine uygun düzenlenmesi çalışmalarına kentsel dönüşüm denir.

Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında Lal Değerleme olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları:
• Hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerlemeye esas verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının hazırlanması,
• Mülkiyet Kimlik Kartlarının oluşturulması,
• Mevcut Durum Analizi (Analiz-Sentez / Araştırma-Değerlendirme Raporu)
• Alana ilişkin mekansal tüm verilerin ve analiz çalışmaların Coğrafya Bilgi Sistemlerine Aktarılması
• Matematiksel ve Finansal Modelin oluşturulması,
• Uzlaşma Paylaşım Modelinin Oluşturulması
• Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması,

Mimar, Mühendis ve Plan-Proje ekiplerimizle verilebilecek hizmetler;
• Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması
• Eylem Planının hazırlanması,
• Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının hazırlanması,
• İmar Uygulaması yapılması,
• Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması,
• Mimari Avan Projelerinin ve Statik, Mekanik, Elektrik öneri raporlarının hazırlanması,
• Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması,
• Mimari ve Mühendislik Uygulama Projelerinin hazırlanması,
• Uygulama Projeleri Sonrası Keşif, Metraj ve İnşaat İhale Dosyasının Hazırlanması


KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

AKSARAY İLİ, MERKEZ İLÇESİ, RİSKLİ ALAN HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ VE DEĞERLEME PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (b) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN

‘Aksaray İli, Merkez İlçesi Akçakent Beldesi, Hürriyet Mah Sınırları İçinde Kalan Bir Kısım Alana İlişkin Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Hizmet Alım İşi’
24.07.2014 tarihinde firmamız tarafından iş teslimi ve idare onayı tamamlanmıştır.

KARAMAN İLİ, ERMENEK İLÇESİ, RİSKLİ ALAN HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ VE DEĞERLEME PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (b) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN

‘Karaman İli Ermenek İlçesi sınırları içerisinde 6306 sayılı Kanun Kapsamında 2013/5105 sayılı Bakanlar Kurulu karar ile Riskli Alan ilan edilen alan hak sahipliği tespiti ve Gayrimenkul değerleme Hizmet Alımı İşi’
05.02.2015 tarihinde firmamız tarafından iş teslimi ve idare onayı tamamlanmıştır.

ESKİŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, RİSKLİ ALAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN,

Eskişehir Riskli Alan Projesi Kapsamında “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Modeli ve Hak sahipleri ile Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Yapılması İşi 04.11.2014 tarihinde idare ile sözleşme imzalanmıştır.
Eskişehir büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaklaşık 56 hektarlık alan üzerinde yer alan toplam 1348 adet parselde konumlu 6837 maliğe ait bağımsız bölümden oluşan gayrimenkullerin hak sahipliğinin ve piyasa değerinin tespit edilmesi. Firmamız tarafından iş teslimi ve idare onayı tamamlanmıştır.

ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, KARACAHÜYÜK-GÜNDOĞDU MEVKİİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ,
• 4734 SAYILI KANUNUN GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN,

Gündoğdu 1, Gündoğdu 2 ve Gündoğdu 3 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinde yer alan “..Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir...” hükmü uyarınca Gündoğdu 1, Gündoğdu 2 ve Gündoğdu 3 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları içerisinde kalan taşınmaların mevcut değerlerinin tespit edilmesi ve hak sahipleri ile uzlaşmaya esas olacak dönüşüm modellerinin oluşturulması amacına ilişkin, Eskişehir İli, Odun pazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde kalan 41.40 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin proje olup 08.02.2016 tarihinde idare ile sözleşme imzalanmıştır. Proje son aşamaya gelmiş olup 2017 yılının ilkyarısında bitmesi öngörülmektedir.

BOLU İLİ, GEREDE İLÇESİ, RİSKLİ ALAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNA GÖRE DANIŞMANLIK USULÜ İLE İHALESİ YAPILAN,

Gerede Riskli Alan Projesi 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2014/6961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (27.10.2014) ile “Riskli Alan” ilan edilen 20.11.2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mah. 11.75 Hektar Alana İlişkin Hak Sahipliği Tespiti,Gayrimenkul Değerleme,İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporların Hazırlanması,Mevcut Durum Analizi, Eylem Planı, İmar Planı,İmar Uygulaması Yapılması, Kentsel Tasarım Projesi, Parsel Bazında Zemin Ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması, Mimari Ve Mühendislik Uygulama Projeleri,Dönüşüm Modeli Ve Uzlaşma Süreci,Uygulama Projeleri Sonrası Keşif,Metraj Ve İnşaat İhale Dosyasının Hazırlanması” işi ile ilgili 16.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanan ihalede Gayrimenkul Değerleme, Hak Sahipliği Tespiti ve Matematiksel Modelleme işlerinde alt danışman olarak hizmet verilmiştir.

BURSA İLİ, YILDIRIM İLÇESİ, YİĞİTLER-152 EVLER MAHALLESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN,

Bursa İli Yıldırım İlçesinde ekli krokide sınırları belirtilen Beyazıt, 152 Evler (Bölge 1) ve Yiğitler ( Bölge 2 ) toplamda 50,10 hektarlık alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinde yer alan “..Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir...” hükmü uyarınca, yaklaşık 6000 adet bağımsız birimde çalışma yapılması amacıyla 10.02.2016 tarihinde idare ile sözleşme imzalanmıştır. Proje son aşamaya gelmiş olup 2017 yılının ilkyarısında bitmesi öngörülmektedir.
 

Son Haber • proestate17 odul toreni


  LAL DEĞERLEME PROESTATE 2017’DE 

   Yurt içi ve yurt dışındaki Gayrimenkul konulu fuarları yakından takip eden Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’da gerçekleştirilen PROESTATE Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu’na katıldı. 

   

  Küresel anlamda sektörel gelişmeleri takip eden ve bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleştirilen ve son yıllarda gayrimenkul sektörü öncülerinin ajandalarında önemli bir etkinlik haline gelen PROESTATE 2017’de bu yıl da yerini aldı.

  KTürkiye’nin Onur Konuğu olduğu PROESTATE 2017’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükelçilik yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve heyeti temsil etti. Fuar alanında İTO tarafından kurulan standı ziyaret eden ve programları takip eden Mehmet Ceylan, Rusya Federasyonu Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Mikhail Men ve Yardımcısı Stasishin Nikita Evgenievich ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti. Görüşmede Rus Bakanın, Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

  22 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan PROESTATE’in konferans programında, üst düzeyde 200 uluslararası konuşmacının deneyimlerini ve fikirlerini paylaştığı yaklaşık 40 adet etkinliğe yer verildi. Fuarda Lal Değerleme A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdürü Eda Öz ve Eğitim Müdürü Osman Yüksel temsil etti. Fuarı düzenleyen kuruluş tarafından, Lal Değerleme A.Ş.’ye katılım ve katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi verildi.

  Fuar programı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde de, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz’e, iki ülke gayrimenkul sektörü temsilcilerinin PROESTATE kapsamında bir araya gelmesi konusundaki katkılarından dolayı bir plaket verildi. Rusya’nın, yakın coğrafyada olması ve büyük inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi açısından Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Ebru Öz, kurulacak doğru bağlantılar ile bu potansiyelin kullanılabileceğini ve bu durumdan her iki ülkenin de karlı çıkacağını, bu nedenle de ilişkilerin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. 

    • gazi degerleme semineri


  GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE DEĞERLEME SEMİNERİ 

   Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği seminer ile öğrencilere gayrimenkul değerleme sektörü ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verdi.  

   

  Sektörü bilgilendirme misyonu ile çeşitli etkinlikler düzenlemeyi öncelikleri arasında tutan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir seminere imza attı. Daha önce Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde benzer bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Değerleme A.Ş., bu kez Gazi Üniversitesi’nde bir seminer gerçekleştirdi.

  Gazi Üniversitesi “İnşaat Topluluğu” tarafından organize edilen Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel, gayrimenkul değerleme sektörü ve bu sektördeki kariyer imkanları hakkında bir sunum yaptı. Sunumda; ana hatlarıyla “Değerleme nedir?, Nerelerde kullanılır?, Türkiye’de değerleme sektörünün durumu” konularında bilgiler verilirken, sektöre giriş yapmak isteyen adayların nasıl değerleme uzmanı olabileceklerine de değinildi.

  Seminere katılan öğrencilerin, kariyer planlamalarını mezuniyet öncesinde yapmalarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle şimdiden gelecek planlarını yapmaya başlamalarını öğütleyen Osman Yüksel’e, “İnşaat Topluluğu” üyeleri tarafından bir plaket takdim edildi. 

    • mpm17


  LAL DEĞERLEME MIPIM 2017’DE 

   Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan ve sektörün öncülerini bir araya getiren MIPIM 2017’de açtığı stant ile yerini aldı. 

   

  Fransa'nın Cannes kentinde 1989 yılından bu yana düzenlenen “MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı”, her yıl olduğu gibi bu yıl da gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin katılımı ile gerçekleşiyor. MIPIM’e katılıp stant açan şirketler arasında yer alan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş., bu yıl da uluslar arası platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

  Gayrimenkul değerleme sektörünün öncülerinden olan ve “Gerçek Değerin Teminatı” olma hedefi ile faaliyetlerine devam eden Lal Değerleme A.Ş, MIPIM 2017’de sektör temsilcileri ile bir araya gelmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır MIPIM’e katıldıklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, son üç yıldır da açtıkları stant ile MIPIM’in daimi katılımcılarından biri olduklarını söyledi. MIPIM kapsamında 4 gün boyunca 90 ülkeden, 20 binin üzerinde profesyonelin bir araya geldiğini belirten Ebru Öz, MIPIM’e katılmanın şirketin yurt dışı hedeflerine ulaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutladıklarını ve sektörde önemli bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Ebru Öz, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de deneyim çok önemli. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, faaliyetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz. Gelişime daima açığız. Son yıllarda kentsel dönüşüm alanında da büyük projelere imza attık. Daha çok çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.” dedi. MIPIM kapsamında birçok firma ile görüşmeler yapma imkanı bulduklarını söyleyen Lal Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz ise, bu yıl da ortak projeler geliştirmek adına görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  Geçmiş MIPIM’lerde olduğu gibi E68 numaralı stantta misafirlerini ağırlayan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Genel Müdür Eda Öz, Şirket Kurucusu İclal Öz, Kurumsal Değerleme Bölüm Müdürü Erinç Barış ve İletişim Sorumlusu Alper Yanıkömer temsil ediyor.

   

 • gayrimenkul mevzuatinda yapilan onemli duzenlemeler

   2012-2013-2014 ve 2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemelerin tümünü artık tek bir kitapta bulmak mümkün. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin, değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer verdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.

   

   

  Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sektörle ilgili yayınların hazırlanmasına da destek oluyor. Bünyesinde kurduğu Eğitim Bölümü ile hem şirket personeline hem de diğer sektör mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen Lal Değerleme, sektörel yayınlar ile de çalışmalarını sürdürüyor.

  Uzun yıllardan bu yana görev yaptığı Lal Gayrimenkul Değerleme Müş. A.Ş.’de son olarak Eğitim Bölüm Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Osman Yüksel’in, 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri bir araya getirdiği kitabı, Gazi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup, kitaba Gazi Kitabevi’nin anlaşmalı olduğu tüm kitapçılardan ya da ilgili internet siteleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler” isimli kitapta, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Emlak Vergisi Kanunu, Orman ve Mera Kanunları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapılan önemli düzenlemeler ve düzenlemelerden bir bölümüne ilişkin değerlendirmelere veya düzenlemeden önceki kısmına yer veriliyor.

  Son birkaç yıllık periyotta gayrimenkul mevzuatında önemli düzenlemeler olduğunu ifade eden Osman Yüksel, kitabın gayrimenkul sektörü profesyonellerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirtti. Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz de; titiz bir çalışma sonucu hazırlanarak sektöre kazandırılan ve 2012-2015 yılları arasında gayrimenkul sektöründe yapılan tüm önemli yasal düzenlemeleri içeren bu eserin, gayrimenkul sektörünü yakından takip eden herkes için son derece faydalı olacağını ifade etti.

   

   

  “2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatında Yapılan Önemli Düzenlemeler’

  İÇİNDEKİLER

  1. 2012-2013-2014 ve 2015’te İmar Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  2. 2012-2013-2014 ve 2015’te İskan Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  3. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Düzenleme
  4. 2012-2013-2014 ve 20115’te Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Önemli Düzenlemeler
  5. 2012-2013-2014 ve 2015’te Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  6. 2012-2013-2014 ve 2015’te Kadastro Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  7. 2012-2013-2014 ve 2015’te Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  8. 2012-2013-2014 ve 2015’te Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  9. 2012-2013-2014 ve 2015’te Emlak Vergisi Kanunu’nda ve Konutlarda KDV Oranının Tespitine İlişkin Yapılan Düzenleme
  10. 2012-2013-2014 ve 2015’te Orman, Mera Kanunları ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  11. 2012-2013-2014 ve 2015’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  12. 2012-2013-2014 ve 2015’te Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yapılan Önemli Düzenlemeler
  13. 2012-2013-2014 ve 2015’te Gayrimenkul Mevzuatı ile İlgili Yapılan Diğer Önemli Düzenlemeler

   

 • Yıl boyunca gerçekleştirdiği 32 Eğitimle dikkat çeken Eğitim Birimi, 2013’e 29 Aralık
  tarihinde gerçekleştirilen
  SPL Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama
  Sınavı öncesinde

  Devamını oku...
Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Hizmetlerimiz Kentsel Dönüşüm Hizmetleri