Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, yasal ya da imara aykırı yerlerdeki mülkiyetin; yeni imar planı verilerine uygun düzenlenmesi çalışmalarına kentsel dönüşüm denir.

Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında Lal Değerleme olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları:
• Hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerlemeye esas verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının hazırlanması,
• Mülkiyet Kimlik Kartlarının oluşturulması,
• Mevcut Durum Analizi (Analiz-Sentez / Araştırma-Değerlendirme Raporu)
• Alana ilişkin mekansal tüm verilerin ve analiz çalışmaların Coğrafya Bilgi Sistemlerine Aktarılması
• Matematiksel ve Finansal Modelin oluşturulması,
• Uzlaşma Paylaşım Modelinin Oluşturulması
• Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması,

Mimar, Mühendis ve Plan-Proje ekiplerimizle verilebilecek hizmetler;
• Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması
• Eylem Planının hazırlanması,
• Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının hazırlanması,
• İmar Uygulaması yapılması,
• Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması,
• Mimari Avan Projelerinin ve Statik, Mekanik, Elektrik öneri raporlarının hazırlanması,
• Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması,
• Mimari ve Mühendislik Uygulama Projelerinin hazırlanması,
• Uygulama Projeleri Sonrası Keşif, Metraj ve İnşaat İhale Dosyasının Hazırlanması


KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

AKSARAY İLİ, MERKEZ İLÇESİ, RİSKLİ ALAN HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ VE DEĞERLEME PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (b) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN

‘Aksaray İli, Merkez İlçesi Akçakent Beldesi, Hürriyet Mah Sınırları İçinde Kalan Bir Kısım Alana İlişkin Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Hizmet Alım İşi’
24.07.2014 tarihinde firmamız tarafından iş teslimi ve idare onayı tamamlanmıştır.

KARAMAN İLİ, ERMENEK İLÇESİ, RİSKLİ ALAN HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ VE DEĞERLEME PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (b) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN

‘Karaman İli Ermenek İlçesi sınırları içerisinde 6306 sayılı Kanun Kapsamında 2013/5105 sayılı Bakanlar Kurulu karar ile Riskli Alan ilan edilen alan hak sahipliği tespiti ve Gayrimenkul değerleme Hizmet Alımı İşi’
05.02.2015 tarihinde firmamız tarafından iş teslimi ve idare onayı tamamlanmıştır.

ESKİŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, RİSKLİ ALAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN,

Eskişehir Riskli Alan Projesi Kapsamında “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması, Dönüşüm Modeli ve Hak sahipleri ile Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Yapılması İşi 04.11.2014 tarihinde idare ile sözleşme imzalanmıştır.
Eskişehir büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaklaşık 56 hektarlık alan üzerinde yer alan toplam 1348 adet parselde konumlu 6837 maliğe ait bağımsız bölümden oluşan gayrimenkullerin hak sahipliğinin ve piyasa değerinin tespit edilmesi. Firmamız tarafından iş teslimi ve idare onayı tamamlanmıştır.

ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, KARACAHÜYÜK-GÜNDOĞDU MEVKİİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ,
• 4734 SAYILI KANUNUN GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN,

Gündoğdu 1, Gündoğdu 2 ve Gündoğdu 3 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinde yer alan “..Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir...” hükmü uyarınca Gündoğdu 1, Gündoğdu 2 ve Gündoğdu 3 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları içerisinde kalan taşınmaların mevcut değerlerinin tespit edilmesi ve hak sahipleri ile uzlaşmaya esas olacak dönüşüm modellerinin oluşturulması amacına ilişkin, Eskişehir İli, Odun pazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde kalan 41.40 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin proje olup 08.02.2016 tarihinde idare ile sözleşme imzalanmıştır. Proje son aşamaya gelmiş olup 2017 yılının ilkyarısında bitmesi öngörülmektedir.

BOLU İLİ, GEREDE İLÇESİ, RİSKLİ ALAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNA GÖRE DANIŞMANLIK USULÜ İLE İHALESİ YAPILAN,

Gerede Riskli Alan Projesi 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2014/6961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (27.10.2014) ile “Riskli Alan” ilan edilen 20.11.2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mah. 11.75 Hektar Alana İlişkin Hak Sahipliği Tespiti,Gayrimenkul Değerleme,İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporların Hazırlanması,Mevcut Durum Analizi, Eylem Planı, İmar Planı,İmar Uygulaması Yapılması, Kentsel Tasarım Projesi, Parsel Bazında Zemin Ve Temel Etüt Raporlarının Hazırlanması, Mimari Ve Mühendislik Uygulama Projeleri,Dönüşüm Modeli Ve Uzlaşma Süreci,Uygulama Projeleri Sonrası Keşif,Metraj Ve İnşaat İhale Dosyasının Hazırlanması” işi ile ilgili 16.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanan ihalede Gayrimenkul Değerleme, Hak Sahipliği Tespiti ve Matematiksel Modelleme işlerinde alt danışman olarak hizmet verilmiştir.

BURSA İLİ, YILDIRIM İLÇESİ, YİĞİTLER-152 EVLER MAHALLESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
• 4734 SAYILI KANUNUN GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN,

Bursa İli Yıldırım İlçesinde ekli krokide sınırları belirtilen Beyazıt, 152 Evler (Bölge 1) ve Yiğitler ( Bölge 2 ) toplamda 50,10 hektarlık alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinde yer alan “..Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir...” hükmü uyarınca, yaklaşık 6000 adet bağımsız birimde çalışma yapılması amacıyla 10.02.2016 tarihinde idare ile sözleşme imzalanmıştır. Proje son aşamaya gelmiş olup 2017 yılının ilkyarısında bitmesi öngörülmektedir.
 

Son Haber

Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Hizmetlerimiz Kentsel Dönüşüm Hizmetleri