Belgelerimiz

 

SPK Lisansımız

Şirketimiz LAL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ çerçevesinde, Kurul Karar Organı’nın 21.09.2007 tarih ve 34/982 sayılı toplantısında, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.



 

BDDK Lisansımız

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar için değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmelik ile BDDK’ya değerleme işini yürüten firmalara lisans verme yetkisi getirilmiştir. BDDK’nın 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile, Şirketimiz Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren ‘gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi’ hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.



 

ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgemiz

Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışını temel ilke edinen Şirketimiz Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., bu çerçevede uluslararası arenada kabul görmüş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni benimsemiştir. 2011 yılında gerekli süreçleri tamamlayarak ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesini alan Şirketimiz, çalışmalarını bu standartlara uygun olarak yürüterek, hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı güvence altına almıştır.

 

Son Haber

Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Kurumsal Belgelerimiz