BİLDİRİM FORMU
(01.01.2022 / 30.06.2022)
Ortaklık Yapısı

 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sorumlu değerleme
uzmanı olup olmadığı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Ebru Öz Sorumlu Değerleme Uzmanı 900.000,00 TL 60,00
Eda Öz Sorumlu Değerleme Uzmanı 450.000,00 TL 30,00
Habib Özer Öz 120.000,00 TL 8,00
Hasan Sinan Alp 15.000,00 TL 1,00
Hakan Gürses 15.000,00 TL 1,00
Toplam Toplam
1.500.000,00 TL 100,00

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı soyadı Görevi
Ebru Öz Yönetim Kurulu Başkanı
Eda Öz Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Habib Özer Öz Yönetim Kurulu Üyesi
DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK
VE YMM A.Ş.
Denetçi

Değerleme Kadrosu (Sorumlu Değerleme Uzmanı ve
Değerleme Uzmanı)
Adı soyadı Lisans Belgesi Tarih/No Değerleme Kadrosuna Alındığı Tarih
Ebru Öz 31.01.2005/400222 18.08.2003
Eda Öz 02.05.2007/400494 31.12.2006
Hakan Gürses 19.03.2008/400740 26.06.2009
Hasan Sinan Alp 25.07.2003/400008 27.05.2008
Muharrem Erinç Barış 08.12.2010/401538 25.07.2005
Osman Yüksel 01.04.2011/401662 18.07.2006
Celalettin Yavaş 17.06.2014/402855 9.07.2014
Nafia Karaman 09.01.2015/403435 19.01.2015
Hüseyin Aksoy 22.07.2015/404668 22.07.2015
Gülçin Moray 21.07.2017/407142 15.08.2017
Yunus Çalışkan 18.01.2018/407926 7.03.2018
Özge Demir 17.08.2018/410454 16.10.2019
Doğan Tuğberk Özkaynak 17.01.2018/407714 27.12.2019
Muhammed Çam 12.07.2020/910358 14.09.2020
Nalan Saray 11.08.2020/911989 26.10.2020
Tuncer Saray 11.08.2020/911784 26.10.2020
Sabetullah Kaya 28.06.2018/410318 11.11.2020
Hasan Sülüç 25.12.2016/406528 18.02.2021
Ali Rıza Topsakal 21.09.2008/400920 22.02.2021
Burcu Karadavut 01.02.2018/408740 22.02.2021
Mert Yağcı 30.06.2019/905367 26.02.2021
Mehmet Kıcali 21.08.2011/402736 5.03.2021
Merve Beci 02.12.2018/902010 5.03.2021
Ramazan Kocabey 21.12.2017/407584 5.03.2021
Meryem Yıldırımoğlu 02.08.2018/410506 19.03.2021
Nazmi Ekim Seymen 10.02.2018/409564 19.03.2021
Bahri Avşaroğlu 11.06.2016/405794 22.03.2021
Abdullah Pişkin 08.08.2019/905889 1.04.2021
Reyhan Akpullukcu 03.06.2018/409750 1.04.2021
Bekir Demirel 10.12.2017/408274 22.12.2021
Büşra Arslan 12.07.2020/911992 8.04.2021
Ezgi Çimen 07.03.2021/915613 26.04.2021
Fikret Seyfi Kaçar 17.12.2020/401595 26.04.2021
Gülşah Çeşmeli 07.03.2021/915195 26.04.2021
Günay Kılıç 29.12.2013/403037 26.04.2021
Abdurrahman Arslan 07.03.2021/915188 15.06.2021
Münevver Ünlü 14.12.2018/411151 15.06.2021
Turgut Akcan 10.12.2017/407717 15.06.2021
Mert Köksal 12.07.2020/911352 28.06.2021
Nihal Gültin 28.07.2021/918054 20.09.2021
Tutku Bengisu Tümer 17.09.2021/919244 12.10.2021
Cumali Cülük 23.09.2014/403085 12.10.2021
Mustafa Koç 03.03.2020/909393 25.11.2021
Cengiz Çeliker 03.09.2021/919073 25.11.2021
Hüseyin Kırlar 06.07.2020/910138 27.12.2021
Yeşim Sert 04.07.2021/918467 19.01.2022
Fatma Doğan 10.12.2017/407985 9.02.2022
Arif Peker 20.12.2015/405315 7.03.2022
Ezgi Çardakkaya 05.12.2021/921412 7.03.2022
Selin Bulmuş 27.12.2019/909008 21.03.2022
Aykut Alçı 18.12.2020/913231 5.05.2022
Harun Toker 03.06.2018/410111 5.05.2022
Bilge Banu Gümüş 05.12.2021/920897 20.05.2022
Haluk Özbek 26.12.2017/407665 20.05.2022
Hakan Sarıkaya 10.12.2017/407645 20.05.2022
Seher Akün 27.05.2007/400603 16.06.2022
Adnan Özkaya 17.05.2019/904126 16.06.2022
Rahime Uz 12.05.2022/922916 16.06.2022

Merkez ve Şubelerin İletişim Bilgileri
  Merkez veya/Şube İl İlçe Adres Telefon İrtibat Kişisinin Adı Soyadı
1 Merkez Ankara Çankaya Eskişehir Yolu 9.Km Tepe Prime Plaza B Blok No:58-59 0312 236 26 10 Cengiz Çeliker
2 İstanbul Şube İstanbul Beşiktaş Nispetiye Mah.Nispetiye Cad. No:24/17 0216 532 40 44 M.Erinç Barış
3 İzmir Şube İzmir Konak Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. Mistral Plaza
No:15/421
0232 570 3715 Nafia Karaman
4 Samsun Şube Samsun Canik Yenimahalle Mah. Emek Cad. No:45 B/72 Muhammed Çam
5 Şanlıurfa Şube Şanlıurfa Haliliye Osmangazi Mah.. 396.Sok. No:3 A 0414 312 33 48 Yunus Çalışkan
6 Adana Şube Adana Seyhan Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi Sitesi A Blok No:18/807 Tuncer Saray
7 Van Şube Van İpekyolu Hafiziye Mah. Neva Sok. Kaya Kent Blok No:4/15 Sabetullah Kaya

1)Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule dayalı hak ve faydalar için değerleme raporu hazırlanması sözkonusu olabilecek işlemlere ilişkin örnekler aşağıda belirtilmektedir:
« a) III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Değerleme gerektiren işlemler” başlıklı 34’üncü maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
b) III-52.3 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Değerleme gerektiren işlemler” başlıklı 28’inci maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
c) II-17.1 sayılı «  »Kurumsal Yönetim Tebliği » »nin «  »İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler » » başlıklı 9’uncu ve «  »Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler » » başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
ç) II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”’nin 5’inci maddesinde sayılan işlemler kapsamında hazırlanan raporlar,
d) Özel durum açıklamalarına konu olan raporlar,
e) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları tarafından kamuya açıklanan ve/veya Kurul’a iletilen finansal raporların hangi kaleminde gösteriliyor olursa olsun gayrimenkul, gayrimenkul projesi, bir gayrimenkule dayalı hak ve faydalar gibi konularda hazırlananlar ile varlıkların değer düşüklüğünün ve/veya karşılık ayrılmasına gerek olup olmadığının tespiti vb. amaçlarla hazırlanan değerleme raporları,
f) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı ve/veya kamuyu aydınlatma belgelerinin onayı amacıyla Kurul’a yapılan başvurularda sunulan değerleme raporları. »
2) Yukarıdaki maddedeki gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması gerekli durumlar örnek olarak sunulmuştur. Sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası aracı ihraççıları, halka açık ortaklıklar için hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarının esas olarak, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış oldukları kabul edilmelidir. Bu kapsamda, müşteri ile yapılan sözleşmede, talep edilen değerlemenin konusu ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bir iş olup/olmadığı açık olarak belirtilmelidir. Herhangi bir tereddüt halinde ilgili değerleme raporunun kapsamı ile ilgili olarak müşteri şirketten gerekli açıklama alınmalıdır. Kredi teminatına konu olan gayrimenkullere ilişkin olarak bankalar tarafından yaptırılan değerleme işlemleri sermaye piyasası mevzuatı kapsamına girmemektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde, Raporun konusu 1 nolu açıklamada yer alan konulardan hangisine giriyorsa açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.
3) Raporu hazırlayan değerleme uzmanının adı soyadı yazılacaktır, raporun hazırlanmasına yardımcı olan diğer personele yer verilmeyecektir.
4) Raporu hazırlayan sorumlu değerleme uzmanının adı soyadı yazılacaktır.
5) Hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu sonucunda bulunan değer belirtilecektir.