Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(Mortgage)

Türk Medeni Kanunu

İmar Kanunu

İskan Kanunu

Belediye Kanunu

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kamulaştırma Kanunu

Kadastro Kanunu

Tapu Kanunu

Orman Kanunu

Kooperatifler Kanunu

Arsa Ofisi Kanunu

Devlet İhale Kanunu

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Çevre Kanunu

Kıyı Kanunu

Boğaziçi Kanunu

Vergi Usül Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

Damga Vergisi Kanunu

Harçlar Kanunu

Emlak Vergisi Kanunu

Borçlar Kanunu

 

İLGİLİ YÖNETMELİKLER:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Hakkında Yönetmelik

BDDK’nın Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

 

İLGİLİ TEBLİĞLER:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 11); (-)

İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33);

Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34);

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek şirketlere ve Bu şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri : VIII, No: 53)

Şirketimiz tarafından hazırlanan sektörel makale ve yayınları TELLAL, HABERLER VE MAKALELER bölümlerinde bulabilirsiniz.