ADI SOYADI UNVAN
Ebru ÖZ Yönetim Kurulu Başkanı
Eda ÖZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür
Habib Özer ÖZ Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ortaklık Yapısı
(%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR, %1’DEN AZ OLANLAR DİĞER GRUBUNDA TOPLANARAK IFADE EDİLİR)
Ortağın Adı / Soyadı

– Ticaret Unvanı

Sorumlu Ortak Olup/Olmadığı Pay Tutarı (YTL)(Ödenmiş) Pay Oranı (%)(Ödenmiş) Pay Tutarı (YTL)(Nominal) Pay Oranı (%)
(Nominal)
Ebru ÖZ Sorumlu Ortak 900.000,00 60 900.000,00 60
Eda ÖZ Sorumlu Ortak 450.000,00 30 450.000,00 30
Habib Özer ÖZ Ortak 120.000,00 8 120.000,00 8
Hasan Sinan ALP Ortak 15.000,00 1 15.000,00 1
Hakan GÜRSES Ortak 15.000,00 1 15.000,00 1
TOPLAM 1.500.000,00 100 1.500.000,00 100