GELİŞTİRME / FİZİBİLİTE

 • BÖLGESEL/SEKTÖREL ANALİZ
 • PAZAR ARAŞTIRMALARI VE ANALİZİ
 • ARZ/TALEP DENGESİ
 • DEĞER ANALİZLERİ
 • FİNANSAL ANALİZ
 • EN İYİ VE EN VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ

GELİŞTİRME / KONSEPT

 • PAZAR TANIMLAMASI-ANALİZİ
 • HEDEF KİTLE ANALİZİ
 • PROJEYE UYGUN KONSEPT GELİŞTİRME
 • MİMARİ GRUBA YARDIMCI PROJE ALTLIĞININ OLUŞTURULMASI
 • PROJE KARMASI VE DAĞILIM ORANLARI TESPİTİ

GELİŞTİRME / STRATEJİ

 • PROJE ŞEREFİYELENDİRME-DEĞERLEME ÇALIŞMALARI
 • SATIŞ SENARYOSU DANIŞMANLIĞI
 • FİNANS EKİBİNE DANIŞMANLIK

YATIRIM - DEĞER / VARLIK YÖNETİMİ

 • YATIRIM STRATEJİSİ OLUŞTURMA
 • VARLIK YÖNETİM STRATEJİSİ OLUŞTURMA
 • PORTFÖY ANALİZİ VE STRATEJİ GELİŞTİRİLMESİ
 • PORTFÖY KARLILIK ANALİZİ
 • YER SEÇİMİ-LOKASYON ANALİZİ
 • PİYASA /PAZAR-FİYAT ANALİZİ
 • DURUM ANALİZİ (MEVCUT HAL, YASAL ANALİZ)
 • RİSK VE MALİYET ANALİZİ
 • KİRA TESPİTİ

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • TAHMİNİ-BAZ DEĞER ANALİZLERİ
 • DURUM ANALİZİ (MEVCUT HAL, YASAL ANALİZ)
 • KARLILIK ANALİZLERİ
 • EN İYİ EN VERİMLİ KULLANIM ANALİZLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM

 • HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ
 • KIYMET TAKDİR RAPORLARININ OLUŞTURULMASI
 • DÖNÜŞÜM MODELİ OLUŞTURULMASI
 • BORÇ/ALACAK DEĞERLERİNİN TESPİTİ
 • İDARE/KURUM, PLANLAMA, HARİTALAMA, MİMARİ EKİPLERE DANIŞMANLIK
 • DAĞITIM PLANLAMASININ YAPILMASI
 • HALKLA UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE İDAREYE/KURUMA TEKNİK MÜŞAVİRLİK

TFRS Kapsamında Danışmanlık

TEKNİK DANIŞMANLIK

 • İMAR BARIŞI
 • BİNA ALANLARININ ÖLÇÜM VE TESPİTİ
 • DURUM TESPİT ÇALIŞMALARI
 • PROJE/İNŞAAT İLERLEME -İNŞAAT SEVİYESİ TESPİTİ
 • YATIRIM İZLEME-ÇALIŞMA PLANI-SAHA-FİNANSMAN AKIŞ ANALİZLERİ
 • KONUTLARIN TEKNİK KONTROLÜ

GAYRİMENKUL MEVZUATI

 • GÖRÜŞ RAPORLARI