Makaleler

1 Kasım 2017

DÖNÜŞÜMDE YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ VE SEKTÖRÜN GENEL DURUMU, TELLAL KASIM 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından başta kentsel dönüşüm olmak üzere gayrimenkul piyasasına yönelik yeni yasal düzenlemelerin yapılacağına dair açıklamalar yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Depreme […]
1 Haziran 2017

Kentsel Dönüşümde Gayrimenkuller İpotek Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?, TELLAL HAZİRAN 2017

Ülkemizde özellikle 1950’li yıllardan sonra, köylerden kentlere doğru göçler artmıştır. Bu durumun sebeplerinden biri şehirlerde sanayileşmenin artmış olmasıdır. Buna paralel olarak, tarımda makineleşmenin dehuseyin aksoy2 artması, […]
1 Haziran 2017

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Matematiksel Ve Finansal Modellemenin Önemi – TELLAL, HAZİRAN 2017

Ülkemizde gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekse belediyeler tarafından temelde, afet ve yerel zemin risklerinden kaynaklanacak zararların minimize edilmesi ve kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlıerincbaris olarak […]