Lâl Eğitim Birimi, şirket hedeflerinden yola çıkarak, çalışanlarının ihtiyaç duyabilecekleri donanımların sağlanması için eğitimler planlamayı, yenilikleri takip etmeyi, şirketin deneyimlerinin kurumsallaştırılmasını ve yetenekli insan kaynağının şirkete kazandırılmasına katkı sağlanmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda sektördeki tüm aktörler için eğitimler planlamayı hedefleyen Lâl Eğitim Birimi, bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Personellerinin ihtiyacına göre titizlikle belirlenen eğitim içerikleri ile eksper ve kontrolör kadrosunun gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, idari personele yönelik olarak da ayrıca eğitimler planlanmaktadır.

Sektöre yeni giriş yapan değerleme uzmanı adaylarına saha çalışmaları öncesi gerekli teknik bilgiyi edinmeleri amacıyla verilen “Gayrimenkul Değerlemeye Giriş” eğitimlerinde, resmi kurum incelemeleri ve örnek değerleme süreçlerini içeren çalışmalar da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra “Tapu Mevzuatına Giriş”, “Kontrolör Bilgi Paylaşım Semineri”, “Tarım Arazileri Değerlemesi”, “Çalışma Yaşamında Etkili İletişim ve Önemi”, “Önemli Tapu Takyidatlarının Hüküm ve Sonuçları”, “Gayrimenkul Değerlemede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar”, “2013’de İlgili Mevzuatta Yapılan Değişiklikler”, “Revizyon sebeplerinin incelenmesi ve giderilmesi”, “Değerleme İşlem Adımları, Takibi ve Sonuçlandırılması”, “Banka Ekspertiz Şartnamesi Eğitimleri”, “2014’de İlgili Mevzuatta Yapılan Değişiklikler”, “Banka Değerleme Takip Sistemleri, Rapor Formatları Eğitimleri”, “Rapor Kontrolünde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar”, “Makine Değerleme”, “Rapor Kalitesini Yükseltme”, “İmar Planları ve Planlama”, “Mimari proje ve Ruhsat”, “Maden Değerleme”, “Dilbilgisi, Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları”, başlıkları altında eğitimler düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Gelen talepler doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici faaliyetler düzenleyen Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrencilere “Gayrimenkul Değerleme ve Sektörü “ konulu seminerler vermiştir.

 

 

 

 

 

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavına hazırlanan adaylar için “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Temel Finans Matematiği Etüt Çalışması” ve “Uzaktan Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar Etüt Çalışması” eğitimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 


Osman Yüksel

Eğitim ve Strateji Bölüm Müdürü

İnşaat Mühendisi/SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

 

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı ve unvanı, herhangi bir yüksek öğretim kurumundan, lisans ve/ veya yüksek lisans diploması almak ile veya bir meslek grubu mensupluğu ile edinilememekte olup, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmektedir. Bu sebeple değerleme uzmanlığı avukat, doktor, mühendis, mimar vb. gibi mesleki unvanlardan ayrılmaktadır.

Bir çok farklı meslek disiplininin konusu olan bilgilere de hakim olmayı gerektiren “Değerleme Uzmanlığı”, bu yönüyle de farklı bir bilirkişilik niteliğindedir. Gayrimenkul değerleme, içinde barındırdığı konuların çok sayıda olması ve farklı uzmanlık alanlarını ilgilendirmesi sebepleri ile öğrenme ve gelişmenin süreklilik göstermesi gereken bir alandır. Bu bilinç ile gayrimenkul alanındaki bütün gelişmeleri yakından takip eden Lâl Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Birimi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler planlayarak, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.