• Mayıs 1996 yılında Lâl Gayrimenkul Şahıs Şirketi olarak kuruldu.
 • 1998 yılında Lâl İnşaat Emlak Taahhüt ve Mühendislik Ltd. Şti. adı ile İç Anadolu Bölgesinde Ankara merkezli olmak üzere gayrimenkul, inşaat ve müşavirlik hizmeti vermeye başladı.
 • 2000 yılında değerleme, fizibilite ve teknik müşavirlik konularına odaklı olarak çalışmaya başladı.
 • 2005 yılının Mart ayından itibaren Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müş. Ltd. Şti. sadece gayrimenkul değerleme ve müşavirlik sektöründe faaliyet göstermeye başladı.
 • 2007 yılının Mart ayından itibaren Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müş. Ltd. Şti. nev’i değişikliği ile “Lâl Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş” ye dönüştü.
 • 2007 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, Kurul Karar Organı’nın 21.09.2007 tarih ve 34/982 sayılı toplantısında, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alındı.
 • 2007 yılının Kasım ayında Değerleme Departmanını; Kurumsal ve Teminat Değerleme Departmanı olmak üzere ayırdı.
 • 2008 yılının Ocak ayında AR-GE bölümünü kurdu.
 • 2008 yılının Nisan ayında Türkiye’de ilk defa Eski Eser Değerleme hizmeti vermeye başladı.
 • 2008 yılının Mart ayında ilk AR-GE projesinin çalışmalarına başladı.
 • 2008 yılının Temmuz ayında LÂL markası tescil edildi.
 • 2009 yılının Ocak ayında LİDEBİR (Lisanslı Değerleme Uzmanları Birliği) üyesi oldu.
 • 2009 yılının Mayıs ayında GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) üyesi oldu.
 • 2009 yılının Eylül ayında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
 • 2010 yılının Haziran ayında Yönetim Kurulu Başkanı Ebru ÖZ, TDUB  ilk kurucu yönetiminin, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
 • 2010 yılının Temmuz ayında İstanbul ve İzmir şubeleri faaliyete geçti.
 • 2010 yılının Ağustos ayında TELLÂL (LÂL Değerleme Haber Bülteni) yayın hayatına başladı.
 • 2011 yılının Ocak ayında Eğitim Bölümü kuruldu.
 • BDDK’nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı ile, şirketimize Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi‟ hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görüldü.
 • 2012 yılının Aralık ayında Makine ve Teçhizat Değerleme Bölümü, Kurumsal Değerleme Bölümünün altında kurularak, tüm Türkiye’de kadrolu ve sözleşmeli eksperler aracılığı ile hizmet vermeye başlandı.
 • 2013 yılında MIPIM fuarında  stand açılarak uluslararası değerleme hizmeti verilmeye başlandı.
 • 2013 yılının Mart ayında Tarımsal Değerleme Bölümü, Teminat Değerleme Bölümünün altında kurularak, tüm Türkiye’de kadrolu ve sözleşmeli eksperler aracılığı ile hizmet vermeye başlandı.
 • 2013 yılı Mayıs ayında ilk kentsel dönüşüm değerleme ve danışmanlık hizmeti (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Aksaray İl Müdürlüğü) verilmeye başlandı.
 • 2014 yılının Şubat ayında açılmış olan Konya, Eskişehir ve Adana şubeleri faaliyete geçti.
 • 2015 yılının Ocak ayından itibaren Antalya, Bursa ve Şanlıurfa şubelerimiz faaliyete geçti.
 • 2015 yılının Ekim ayında, Almanya merkezli olup tüm Dünya’ya ve özellikle Avrupa’ya hizmet veren mühendislik ve müşavirlik firması TÜV-SUD ile işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte özellikle Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve Dubai’de gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti verdi.
 • 2015 Yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) Duran Varlık Değerleme işi aldı ve tamamlandı.
 • 2016 yılının Ocak ayında Hatay Şubesi faaliyete geçti.
 • 2016 yılının Temmuz ayında Lâl Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eğitim Bölüm Müdürü Osman Yüksel’in, 2012-2013-2014 VE 2015 YILLARI ARASINDA GAYRİMENKUL MEVZUATINDA YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER, adlı kitabı Gazi Kitabevi tarafından yayımlandı.
 • 2017 yılının Ocak ayında firmamızda artarak devam eden Kentsel Dönüşüm faaliyetleri sebebiyle Kentsel Dönüşüm Bölümü, Kurumsal Değerleme Bölümü altında kuruldu.
 • 2017 yılının Ağustos ayında Mersin şubemiz faaliyete geçti.
 • 2017 yılının Eylül ayında Türk-Rus iki ülke gayrimenkul temsilcilerinin bir araya gelmesine verdiği katkılardan dolayı Rus yetkililer tarafından nişan verildi.
 • 2018 yılında Kurumsal Bölümünün altında Maddi Duran Varlık Değerleme ve Envanter Tespit Bölümü kuruldu.
 • 2018 Yılında Ülkede yapılan en büyük montanlı Maddi Duran Varlık Değerlemesi işi olan; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kurumsal Kaynak Yönetimi Duran Varlık Değerleme Projesi Maddi Varlıkların sayımı, Mevcut Durum ile karşılaştırma ve TFRS’ye Uygun Değerleme Hizmet Alımı, (TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan maddi varlıklarının incelenmesi sonunda oluşturulacak raporda Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında özellikle Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü standardına (TFRS 13) uygun olarak, çeken, çekilen araçlar dahil bütün tezgah, teçhizat, ve makine ile döşeme ve demirbaşların sayımı ve tespiti ile değerleme çalışması) işi HAVELSAN dan alındı ve erken teslim ile tamamlanarak teslim edildi.
 • 2018 yılının Eylül ayında Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında gayrimenkul, inşaat ve şehircilik konularında ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla RUS PROESTATE firması arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
 • 2019 yılının Ocak ayında İş Geliştirme Bölümü kuruldu.
 • Şirketimiz artan ulusal ve uluslar arası müşteri portföyü ile kurumsal,  teminat değerleme ve müşavirlik hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.
 • 2020 Kasım ayında şube yapılanmamız mevzuat uyarınca düzenlenerek 7 coğrafi bölgede 1 merkez, 6 bölge müdürlüğü olacak şekilde yapılandırılmıştır.
 • Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nde merkez olmak üzere; Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Ege Bölgesi’nde İzmir, Akdeniz Bölgesi’nde Adana, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun bölge müdürlüklerimiz bulunmaktadır.